حتی پلاک خانه را
سید مهدی موسوی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 7۶۴ صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: حتی پلاک خانه را

یک سطر از حتی پلاک خانه را

از این قلم بخوانید

به قلم: سید مهدی موسوی
120000 ریال
به قلم: سید مهدی موسوی
70000 ریال