قرار بود بمانی
لیلا مهذب
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1396نوبت چاپ 156 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: قرار بود بمانی

یک سطر از قرار بود بمانی

از این قلم بخوانید

به قلم: لیلا مهذب
100000 ریال
به قلم: لیلا مهذب
70000 ریال