دلشوره ها را با چه باید شست
افسر فاضلی شهر بابکی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 164 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین: دلشوره ها را با چه باید شست

یک سطر از دلشوره ها را با چه باید شست

از این قلم بخوانید

به قلم: افسر فاضلی شهر بابکی
90000 ریال