دلشوره ها را با چه باید شست
افسر فاضلی شهر بابکی
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر نوبت چاپ صفحه ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دلشوره ها را با چه باید شست

از این قلم بخوانید

به قلم: افسر فاضلی شهر بابکی
ریال