خودت را به بادها بسپار
نازنین مرادی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 156 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: خودت را به بادها بسپار

یک سطر از خودت را به بادها بسپار

از این قلم بخوانید

به قلم: نازنین مرادی
70000 ریال