آغاز شد دوباره به نام تو این غزل
محمدرضا کاکائی
غزل
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 164 صفحه8 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آغاز شد دوباره به نام تو این غزل

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدرضا کاکائی
8 ریال