آغاز شد دوباره به نام تو این غزل
محمدرضا کاکائی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 164 صفحه8 ریال سفارش آنلاین: آغاز شد دوباره به نام تو این غزل

یک سطر از آغاز شد دوباره به نام تو این غزل

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدرضا کاکائی
8 ریال