یک پنجره در سمت چپ سینه ام
مرتضی فتحی
سپید
تازه‌های نشر
شعر
سال نشر 1397نوبت چاپ 164 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از یک پنجره در سمت چپ سینه ام

از این قلم بخوانید

به قلم: مرتضی فتحی
80000 ریال