جنگلی زیر آب میسوزد
منا کرمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 180 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از جنگلی زیر آب میسوزد

از این قلم بخوانید

به قلم: منا کرمی
100000 ریال