خاک باران خورده
سید جواد شرافت
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ دوم۷۲ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از خاک باران خورده

از این قلم بخوانید

به قلم: سید جواد شرافت
۲۵۰۰۰ ریال