خاک باران خورده
سید جواد شرافت
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ 3۷۲ صفحه900000 ریال سفارش آنلاین: خاک باران خورده

یک سطر از خاک باران خورده

از این قلم بخوانید

به قلم: سید جواد شرافت
900000 ریال