شاخنامه
مسلم حسن شاهی راویز
غزل
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 64 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شاخنامه

از این قلم بخوانید

به قلم: مسلم حسن شاهی راویز
80000 ریال