بادا که میبیند
علیرضا قاضی مقدم
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 180 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بادا که میبیند

از این قلم بخوانید

به قلم: علیرضا قاضی مقدم
90000 ریال