بادا که میبیند
علیرضا قاضی مقدم
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 180 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین: بادا که میبیند

یک سطر از بادا که میبیند

از این قلم بخوانید

به قلم: علیرضا قاضی مقدم
90000 ریال