آخ که اونقده خوشگلی که میخواد بارون بیاد
ریچارد براتیگان | ترجمهء فرید قدمی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آخ که اونقده خوشگلی که میخواد بارون بیاد

از این قلم بخوانید

به قلم: ریچارد براتیگان
70000 ریال