دور از بودا
جک کروآک | ترجمهء فرید قدمی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 96نوبت چاپ 180 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: دور از بودا

یک سطر از دور از بودا

بعد رگبار
میان رزهای خیس
دست و پا می‌زند پرنده در حمام

از این قلم بخوانید

به قلم: جک کروآک
500000 ریال