تنهایی من کنار تنهایی تو
سیف الله خادمی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تنهایی من کنار تنهایی تو

از این قلم بخوانید

به قلم: سیف الله خادمی
۲۲۰۰۰ ریال