من زنده مانده‌ام كه روايت تو را
امیر مسعود حسینی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ دوم۷۲ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از من زنده مانده‌ام كه روايت تو را

از این قلم بخوانید

به قلم: امیر مسعود حسینی
۲۰۰۰۰ ریال