کاش این عقربه‌ها رو به عقب برگردند
نعیمه طلوعی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از کاش این عقربه‌ها رو به عقب برگردند

از این قلم بخوانید

به قلم: نعیمه طلوعی
55000 ریال
به قلم: نعیمه طلوعی
۲۲۰۰۰ ریال