چشم‌های دمشق
ناصر رزمجو
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چشم‌های دمشق

از این قلم بخوانید

به قلم: ناصر رزمجو
۲۲۰۰۰ ریال