شیوه انتخاب کتاب برای چاپ
علاقمندان به همکاری با فصل پنجم باید مجموعه شعر خود را در فضای word حروفچینی کرده و یک نسخه از آن را به نشانی تهران، صندوق پستی ۴۵۱ – ۱۳۱۴۵ انتشارات فصل پنجم ارسال کنند.
آثار رسیده در شورای کارشناسی شعر مورد مطالعه قرار گرفته و در صورت تصویب، چگونگی مراحل چاپ به اطلاع صاحب اثر خواهد رسید. زمان بررسی اثر و اعلام نظر قطعی بین ۲۰ تا ۲۵ روز خواهد بود.آثار رسیده باز گردانده نمی شود و در صورت عدم انتخاب امحاء خواهد شد.
ضرورت دارد ارسال کنندگان ارجمند CD اثر را نزد خود نگهداری کرده و آن را برای انتشارات ارسال نکنند.