یک آه فقط فاصله دارم تا تو
غلامرضا خدارحمی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۹۵نوبت چاپ ۱۵۶ صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از یک آه فقط فاصله دارم تا تو

از این قلم بخوانید

به قلم: غلامرضا خدارحمی
60000 ریال