شیهه بر دیوارهای سپید
مصطفا مرتضوی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 148 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شیهه بر دیوارهای سپید

از این قلم بخوانید

به قلم: مصطفا مرتضوی
50000 ریال