استخوان‌هایم عطر تو را گرفته‌اند
وحیدرضا سیاوشان
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از استخوان‌هایم عطر تو را گرفته‌اند

از این قلم بخوانید

به قلم: وحیدرضا سیاوشان
60000 ریال