صد در و هزار دیوار
میلاد خان‌میرزایی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از صد در و هزار دیوار

از این قلم بخوانید

به قلم: میلاد خان‌میرزایی
60000 ریال