حرف حرف توست
مسعود اعرابی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 164 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از حرف حرف توست

از این قلم بخوانید

به قلم: مسعود اعرابی
60000 ریال