پاییز عجب دست کجی داری تو
محمدرضا پاکبازان
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 156 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پاییز عجب دست کجی داری تو

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدرضا پاکبازان
40000 ریال