ناصرالدین شاه می‌شوم
داود جهانوند
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 172 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ناصرالدین شاه می‌شوم

از این قلم بخوانید

به قلم: داود جهانوند
60000 ریال