با درد تو خوب می‌شود شاعر شد
آرش واقع طلب
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 148 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از با درد تو خوب می‌شود شاعر شد

از این قلم بخوانید

به قلم: آرش واقع طلب
40000 ریال