کلاغ‌ها می‌خندند
خدیجه بهاری‌نژاد
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 148 صفحه45000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از کلاغ‌ها می‌خندند

از این قلم بخوانید

به قلم: خدیجه بهاری‌نژاد
45000 ریال