چتر عطر باران را می‌پراند
محمد امین جعفری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 87نوبت چاپ 272 صفحه18000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چتر عطر باران را می‌پراند

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد امین جعفری
18000 ریال