زخم‌هایم را لاک بزن
بیتا رضوی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۴۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از زخم‌هایم را لاک بزن

از این قلم بخوانید

به قلم: بیتا رضوی
۴۰۰۰۰ ریال