از فصل‌های طولانی
فاطمه گیلانی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۴۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از از فصل‌های طولانی

از این قلم بخوانید

به قلم: فاطمه گیلانی
۴۰۰۰۰ ریال