لالی هورا کشید
اکبر خسروانی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از لالی هورا کشید

از این قلم بخوانید

به قلم: اکبر خسروانی
۳۰۰۰۰ ریال