گوگرد
محمد موسوی قهفرخی
غزل
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 198 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: گوگرد

یک سطر از گوگرد

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد موسوی قهفرخی
500000 ریال