رد نعل اسب مرده بر چمنزار
ندا اخلاقی محمدی
سپید
تازه‌های نشر
شعر
سال نشر 1401نوبت چاپ 162 صفحه350000 ریال سفارش آنلاین: رد نعل اسب مرده بر چمنزار

یک سطر از رد نعل اسب مرده بر چمنزار

از این قلم بخوانید

به قلم: ندا اخلاقی محمدی
350000 ریال