امید درد کمی نیست
نیکو طوفانی
سپید
تازه‌های نشر
شعر
سال نشر 1401نوبت چاپ 184 صفحه450000 ریال سفارش آنلاین: امید درد کمی نیست

یک سطر از امید درد کمی نیست

از این قلم بخوانید

به قلم: نیکو طوفانی
450000 ریال