ابرهایی که به شانه ام رسیده اند
سحر امینی فر
سپید
تازه‌های نشر
شعر
سال نشر 1401نوبت چاپ 152 صفحه350000 ریال سفارش آنلاین: ابرهایی که به شانه ام رسیده اند

یک سطر از ابرهایی که به شانه ام رسیده اند

از این قلم بخوانید

به قلم: سحر امینی فر
350000 ریال