باران گفته است
امیر رسولی
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 132 صفحه600000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از باران گفته است

از این قلم بخوانید

به قلم: امیر رسولی
600000 ریال