دلم به حرف نمی آید با نگاهت می آید
منظر ابراهیم پور
سپید
تازه‌های نشر
شعر
سال نشر 1400نوبت چاپ 194 صفحه300000 ریال سفارش آنلاین: دلم به حرف نمی آید با نگاهت می آید

یک سطر از دلم به حرف نمی آید با نگاهت می آید

از این قلم بخوانید

به قلم: منظر ابراهیم پور
300000 ریال