هیچ کس تنهایی‌ام را ندزدید
جلال ارمغان
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۶۴ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هیچ کس تنهایی‌ام را ندزدید

از این قلم بخوانید

به قلم: جلال ارمغان
۲۵۰۰۰ ریال