جرعه ی آن باده ی بی زنهار
مولانا
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 2292 صفحه600000 ریال سفارش آنلاین: جرعه ی آن باده ی بی زنهار

یک سطر از جرعه ی آن باده ی بی زنهار

از این قلم بخوانید

به قلم: مولانا
600000 ریال