قایق های وارونه
حسین علی اکبری هره دشت
سپید
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 162 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: قایق های وارونه

یک سطر از قایق های وارونه

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین علی اکبری هره دشت
150000 ریال
به قلم: حسین علی اکبری هره دشت
180000 ریال