دیپلماسی در شاهنامه
علی سهامی
نقد و پژوهش
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1264 صفحه350000 ریال سفارش آنلاین: دیپلماسی در شاهنامه

یک سطر از دیپلماسی در شاهنامه

از این قلم بخوانید

به قلم: علی سهامی
180000 ریال
به قلم: علی سهامی
350000 ریال
به قلم: علی سهامی
۲۲۰۰۰ ریال