ما تنها وقت ساعت ها را گرفتیم
نادر جابری
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1398نوبت چاپ 172 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: ما تنها وقت ساعت ها را گرفتیم

یک سطر از ما تنها وقت ساعت ها را گرفتیم

از این قلم بخوانید

به قلم: نادر جابری
150000 ریال