مرده ها گورشان را گم کرده اند
محمد سوری
سپید
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 168 صفحه140000 ریال سفارش آنلاین: مرده ها گورشان را گم کرده اند

یک سطر از مرده ها گورشان را گم کرده اند

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد سوری
140000 ریال
به قلم: محمد سوری
60000 ریال