با رگ هات چه میکنی
شهرام رستمی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1398نوبت چاپ 184 صفحه160000 ریال سفارش آنلاین: با رگ هات چه میکنی

یک سطر از با رگ هات چه میکنی

از این قلم بخوانید

به قلم: شهرام رستمی
160000 ریال