تنها برف میتواند
رویا روزبهانی
غزل
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 162 صفحه140000 ریال سفارش آنلاین: تنها برف میتواند

یک سطر از تنها برف میتواند

از این قلم بخوانید

به قلم: رویا روزبهانی
140000 ریال