شکل دیگر من
ایرج زبردست
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شکل دیگر من

از این قلم بخوانید

به قلم: ایرج زبردست
۳۰۰۰۰ ریال