پرده ها را کشیدی
حسن آذری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1395نوبت چاپ 172 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: پرده ها را کشیدی

یک سطر از پرده ها را کشیدی

از این قلم بخوانید

به قلم: حسن آذری
80000 ریال