هر روز یک نفر کم میشوم
سعید فکور ثانی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1397نوبت چاپ 172 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: هر روز یک نفر کم میشوم

یک سطر از هر روز یک نفر کم میشوم

از این قلم بخوانید

به قلم: سعید فکور ثانی
100000 ریال