جنگ زنی ست با موهای بلوند
سامان عبدلی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1397نوبت چاپ 156 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: جنگ زنی ست با موهای بلوند

یک سطر از جنگ زنی ست با موهای بلوند

از این قلم بخوانید

به قلم: سامان عبدلی
80000 ریال