تا انتهای بی‌نهایت
سید محمد امین جعفری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۸۰ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تا انتهای بی‌نهایت

از این قلم بخوانید

به قلم: سید محمد امین جعفری
۲۰۰۰۰ ریال