کوتاه‌ترین شعر دنیاست نام کوچک تو
اسماعیل بسحاق
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از کوتاه‌ترین شعر دنیاست نام کوچک تو

از این قلم بخوانید

به قلم: اسماعیل بسحاق
۲۲۰۰۰ ریال